BwCyu.com Logo
Internet Registar Preduzetništva
Osnovan: 01 Sept 1999

Informacije & Prodaja
email

Sta je to Internet Marketing

Uzorak BwC nalepnice koju dobijate uz svaku prezentaciju za svoj poslovni prostor/kancelariju

Resursi
Drzavni organi 
Beograd - gradski organi 
Biznis Plan (primer)
Beogradska Berza
Kurs devizni & Banke
  
Policija i Carina 
Registar Preduzeca u Srbiji
Registar Radnji u Beogradu 
Republicki zakoni  
Gradovi Srbije na internetu

Mape/Autokarta sveta 

Internacionalni pozivni brojevi
internet provajderi
Mediji
Muzeji, Pozorista
Dezurne zdravstvene sluzbe
Dezurni Servisi
Taxi i prevoz
Vremenska Prognoza

Ostali korisni linkovi

Click for Belgrade, Serbia Forecast

Provera Domena

ENGLISH

This is a small business registry for companies in Belgrade, Serbia.

If you want to do business in Serbia don`t hesitate to contact us.  We can supply you with all information needed and find you a domestic partner.

Send us an E-mail titled
    "Looking for a SRB partner".
info@bwcyu.com

BwCyu.com Logo  
BwC 1999 - 2016

BwC® je registrovan robni znak
i logotip Internet Registra Preduzetnistva

U želji da što pre dodu do stranih investicionih sredstava, od banaka i fondova, mnogi naši poslovni ljudi i ne znaju da moraju da se stvore preduslovi bez kojih stranci ne žele da ulože ni jedan jedini cent.

VAŠ VODIČ KROZ BIZNIS PLAN - PDF
milenijum.org

Biznis plan predstavlja osnovno oruđe preduzetnika. On je ogledalo pretenzija i veštine preduzetnika da upravlja svojim poslom. Svrha Biznis plana je, da pomogne preduzetniku (preduzeću), da definisane ciljeve pretvori u stvarnost uz što manje potresa i iznenađenja.

Biznis plan je "putna mapa" Vašeg posla. To je Vaša poslovna ideja razrađena u svim neophodnim segmentima i testirana na papiru. Suština je u razradi poslovne ideje, u metodologiji koja Vam daje segmente kroz koje je morate proveriti i testirati.

Metodologije za izradu Biznis plana i njegova struktura razlikuju se u zavisnosti od investitora. Mi smo se potrudili da koncipiramo jednu sveobuhvatnu, pomirljivu i integrišuću metodologiju za razradu Vašeg Biznis plana i tako sačinimo svojevrstan vodič.
Biznis Plan

 1. Početna strana
Početna strana treba da sadrži sledeće detalje:
- naziv preduzeća
- adresu, kontakt informacije (telefon, fax, elektronsku adresu, www adresu)
- logo
- naznaku za koga je namenjen biznis plan


2. Rezime biznis plana
- ovaj deo potrebno je pisati u pozitivno i realističnom tonu
- ne treba da bude podeljen na previše delova kako bi pažnja čitaoca (investitora) bila ostala fokusirana
- dužina rezimea ne treba da prelazi dve stranice i treba da sadrži: jedan ili dva odeljka koji definišu aktivnost firme; kratak opis poslovanja firme; važnije relevantne detalje (kada je formirana firma, detalje o proizvodu/servisu, prodajne podatke i profit u prethodnom periodu); opis osoba u vrhu odlučivanja u firmi; jedan ili dva odeljka o veličini tržišta i potencijalu rasta firme.


3. Proizvod/usluga
Ovo je deo gde u potpunosti morate opisati Vaš proizvod ili uslugu, stepen razvijenosti i konkurentne prednosti. POtencijalni investitor ne mora da bude specijalista u određenoj oblasti pa je potrebno objasniti na veoma jednostavan način i izbegavati stručne termine.

Ovaj deo sadrži:
- opis proizvoda ili usluge
- spremnost za tržište
- konkurentske prednosti
- garancija i postprodajni servis


4. Upravljanje i organizacija
Kroz prizmu potencijalnog investitora, kvalitet menadžment tima (iskustvo i veštine) vrlo često predodređuje poslovni uspeh preduzeća znatno više nego, recimo, proizvod ili usluga. Ovaj deo potrebno je da izgradi kredibilitet menadžment tima.

Ova sekcija treba da sadrži:
- glavnu listu pozicija u menadžment timu, opis njihovih primarnih odgovornosti i zaduženja, njihova iskustva i sposobnosti
- definišite listu svih zaposlenih, sa naglaskom na njihova različita zaduženja
- identifikujte listu kadrova koja Vam je potrebna u budućnosti za planirani razvoj poslovanja
- ilustrujte organizaciju preduzeća putem dijagrama pokazujući trenutno stanje i promene/migracije radnih mesta
- prikažite povezanost sa spoljnim saradnicima, partnerima i ostalim kadrovima
- prikažite istorijat organizacije


5. Tržište
Istraživanje tržišta je proces sakupljanja, obrade, klasifikovanja i analize brojnih podataka o kupcima koji treba da bude realizovano pre početka biznisa.

Potrebno je definisati profil Vašeg kupca putem sledećih pitanja:
- ko su Vaši kupci/potrošači? Kakva je njihova kupovna moć?
- kako cena, kvalitet, boja, pakovanje, garancija, servis, popusti i ostalo utiču na odluku o kupovini?
- da li je proizvod/usluga za njih: neophodnost, samo jedna od nabavki ili luksuz?
- kakav je sistem plaćanja?
- da li je kupac istovremeno i korisnik?
- koliko je važan lični kontakt sa kupcem?
- da li poznajete profil potencijalnog kupca?
- vrsta i lista najvažnijih kupaca...

Definisanje tržišta:
- osnovni trendovi u oblasti u kojoj firma posluje, s ciljem utvrđivanja ukupnog tržišnog potencijala
- koja je ukupna veličina Vašeg tržišta – lokalnog, regionalnog, nacionalnog, globalnog?
- izvršiti segmentaciju tržišta s posebnim naznakama o mogućnostima ulaska na pojedinačno tržište
- pozicioniranje Vašeg proizvoda/usluge na tržištu
- teškoće i barijere za ulazak na konkretno tržište


6. Konkurencija
Morate znati da svaki proizvod/usluga ima svoju konkurenciju. Praksa razvijenih zemalja pokazala je da iznenađujuće veliki broj preduzetnika misli da nema konkurenciju u oblasti poslovanja njhovog preduzeća.
Iako ona često nije direktna, dobro posmatranje i analiza konkurencije Vam omogućava da bolje razumete potrebe kupaca i njihovu spremnost da to plate i bolje pozicionirate Vaš biznis u odnosu na konkurenciju.
U okviru ovog dela obavezno izvršiti: istraživanje, klasifikaciju, analizu, veličinu, profitabilnost i način poslovanja konkurencije


7. Marketing
U ovom delu potrebno je definisati marketing strategiju kojom će se pridobiti interes kupaca/potrošača, motivisati ih za kupovinu i ostvariti to na profitnoj osnovi.
Marketing strategiju definišemo kao selekciju ciljnih tržišta, izbor konkurentske pozicije i razvoj efektivnog marketing miksa u funkciji servisiranja pridobijenih kupaca/potrošača.

Marketing strategija uključuje sledeće elemente:
- cenovna strategija (definisanje cena proizvoda, kakva je Vaša politika cena u odnosu na konkurenciju, koliki profit ostvarujete uz pomoć Vaše cenovne politike, kalkulacija cena u narednom periodu itd.)
- plan promotivnih aktivnosti (oglašavanje, odnosi s javnošću)
- prodajni kanali (definisanje prodajnih kanala, mogućnost proširenja, konkurentske prednosti islabosti u ovom delu)
- servis i garancija
- modeli istraživanja tržišta i ponašanja kupaca


8. Operativni plan
U ovom delu treba definisati sve aktivnosti koje se izvršavaju u okviru Vaše proizvodnje, dati šemu tehnološkog procesa, specifikaciju i tehničke karakteristike proizvodne opreme, definisati potrebne materijale i njihove isporučioce, tehnološki kapacitet i obim proizvodnje, osnovne karakteristike transporta (materijala, unutrašnjeg transporta, gotovih proizvoda) i distribucije (distributivni kanali), kvalifikacionu strukturu i broj zaposlenih, naznake osiguranja i leganosti, itd.


9. Finansije
Jasno defisanje finansijskih sredstava veoma je bitno za ocenjivanje investitora o mogućnostima ulaganja i treba da sadrži:
- stanje sredstava koje preduzeće anticipira za naredni period
- način na koji će ta sredstva biti obezbeđena
- očekivani nivo prodaje, troškova i profita

Finansijski plan čini:
- bilans uspeha
- prelomna tačka rentabilnosti (breakeven tačka)
- projekcija prihoda
- račun dobiti/gubitka
- tok gotovine (cashflow)


10. Dodaci i prilozi
Obuhvataju:
- statističke podatke (tabele, grafikoni...)
- rezultati izvršenih istraživanja (ankete, upitnici...)
- katalozi, reklamni materijal
- cenovnici
- polise osiguranja
- menadžerski ugovori
- ugovori o zaključenim izvoznim poslovima